Статут

Ці правила є актуальними і діють після Віртуального трирічного з'їзду ЄЄУ 2021 року.

Статут ЄЕС/ПСАК після Конвенції 2021 року

Членство (персональний рівень):
Тег сторінки: має доступ